Vad som sker i kroppen vid allergi

Om du är en allergiker så reagerar ditt immunsystem konstigt på ett specifikt ämne. Detta gör att kroppen producerar antikroppar vilket kan ge allergiska symptom. Om en förälder har en allergi så ökar risken för att barnet ska få en allergi.


allergikerEn allergi uppstår när ditt immunförsvar reagerar onormalt på ett ämne som du blir utsatt för.

Kroppen identifierar ämnet som något farligt och som reaktion på detta producerar kroppen antikroppar.

Varje gång vi sedan kommer i kontakt med detta ämne så sätter produktionen igång, och det är dessa antikroppar som ger olika symptom.

Det krävs väldigt lite av det ämne som du är allergisk mot för att du ska få allergiska symptom.

Antalet allergiker ökar

Ungefär en tredjedel av alla svenska barn har en allergi. Sedan år 1980 har antalet personer med en allergi ökat med en tredubbling. Allergi är idag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn.

Orsaker till att vi blir allergiker

Det pågår mycket forskning kring vad som orsakar allergi och hur man skulle kunna minska uppkomsten.

Ärftlighet

Man vet att ärftlighet spelar roll för förmågan att bilda antikroppar. Om ingen av föräldrarna har en allergi så är risken att barnet blir allergisk cirka 13 procent.

Om en förälder är allergisk så är risken 20 procent, om både föräldrarna är allergiska för någonting är risken 43 procent. Om båda föräldrarna har samma allergi så är risken 72 procent.

Riskfaktorer

Det finns yttre omständigheter som ökar eller minskar risken att drabbas. Exempelvis så har det visat sig att risken ökar för att bli allergisk om du växer upp under goda ekonomiska förhållanden och om du inte har så många syskon.

En teori är att vi måste utsättas för bakterier som barn för att utvecklas på rätt sätt.

Förut gav man rådet att länge amma sina barn för att minska risken för att barnet skulle få allergi, men detta råd ger man inte längre då det inte finns några vetenskapliga bevis för att detta skulle stämma.