Socker förbättrar vaccin mot hösnuva

Danska forskare har lyckats förbättra vaccinet mot hösnuva med hjälp av sockermolekyler. Genom att koppla sockermolekyler till de allergiframkallande partiklarna som finns i björkpollen, hoppas man kunna halvera behandlingstiden och öka vaccinets effektivitet.


Att vaccinera sig mot hösnuva är en lång process där man regelbundet injiceras med låga doser av allergiframkallande partiklar, så kallade allergener, under tre till fem år. En del botas, andra blir mindre känsliga. Men för vissa har vaccinationen ingen effekt alls.

Bättre immunrespons med socker

I den aktuella studien tittade man närmare på sockermolekyler. Majoriteten av allergener består av så kallade glykoproteiner, som är molekyler bestående av proteiner med kolhydrater bundna till sig.

För att testa hur sockermolekyler påverkar vaccinet mot hösnuva, kopplade forskarna sockermolekyler till allergener som orsakar björkpollenallergi – och injicerade möss med dem.

Immunförsvarets celler tog upp allergenera mer effektivt, vilket förbättrade vaccinets effekt.

Forskarna menar att det nya vaccinet kan både halvera vaccinationstiden och förbättra dess effektivitet.

Nya vacciner mot andra allergier

Med de nya rönen ämnar forskarna att testa om det är möjligt att förbättra vaccin mot andra typer av allergier och andra åkommor med hjälp av sockermolekyler.

– Vi är på gång att utvärdera vilka sockermolekyler som är användbara för vaccinutveckling – inte bara vacciner mot allergier, men vacciner generellt. Vi börjar förstå vilken roll sockermolekyler har för hur vårt immunförsvar reagerar på olika sjukdomar. Till exempel kan vårt vaccin användas för cancer och autoimmunasjukdomar, säger Hans Wandall, professor Köpenhamns universitet i ett pressmeddelande på universitetet hemsida.