Pollensäsongen är igång – förbered dig i tid

Enligt experter från Naturhistorisk riksmuseet som följer pollenutvecklingen här i landet, började årets pollensäsong redan i förra veckan.


Björk och tall är några av de vanligaste orsakerna till att människor känner av pollenallergi, men de blommar inte förrän senare på våren runt maj månad.

I år såg experterna att det redan i februari gick att mäta upp halter av bland annat gråal och hassel, även om det då var relativt låga halter.

De träd och växter som väntas medföra höga halterna av pollen i slutet av mars månad är alm och sälg blomma. När dessa blommar finns det risk att du som är allvarligt allergisk, börjar känna av din allergi.

Behandla i god tid

Även om pollensäsongen når sin peak i maj känner många av pollen och allergi, inte sällan gräsallergi, också under sommarmånaderna. Detta kan innebära att pollensäsongen blir lång för många och att det därför är viktigt att tänka på följande:

  • Påbörja medicineringen tidigt på säsongen – så fort du upplever symtom.
  • Undvik andra allergener som starka parfymer och tvättmedel, pälsdjur och ta inte i björkris under allergiperioden.

Använd dig av läkemedel som tabletter eller ögondroppar.