Var femte barn lider av matöverkänslighet

Då födoämnesöverkänslighet är vanligt bland skolbarn undviker föräldrar att återinföra vissa livsmedel till barnets kost efter en viss period. Detta resulterar i att många barn saknar korrekt diagnos när de blir äldre.


Barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av matöverkänslighet hade inte sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som åt normalkost. Det visar en studie från Umeå universitet.

Trots att en födoämnesprovokation* visade att många barn skulle kunna återintroducera livsmedlet, var rädsla för reaktioner ett hinder för återintroduktion.

Av 94 barn som deltog i de uppföljande undersökningarna bedömdes endast 9 barn ha en pågående födoämnesallergi.

Problematisk vid hantering av svåra reaktioner

I studien upptäckte däremot forskarna att den strikta kosten som dessa barn fick förhålla sig till, inte påverkade livskvaliteten.

– Att den uteslutna maten inte upplevs som ett problem kan bidra till att barnen och deras föräldrar inte söker sig till sjukvården för att få korrekt diagnos, säger Åsa Strinholm, doktorand vid Norrlands universitetssjukhus och fortsätter:

– Detta kan i sin tur medföra att barn som vuxit ifrån sin allergi står på en eliminationskost som inte behövs, samtidigt som barn som har en allvarlig allergi inte får rätt behandling och kunskap i att hantera svåra reaktioner.

En del barn blev aldrig återintroducerade livsmedlet trots att de inte fick några allergiska besvär i samband med matprovokationen.

*Födoämnesprovokation innebär att man först får äta mycket små doser av det livsmedel som misstänks orsaka besvär. Om man inte reagerar ökas sedan dosen gradvis. Det brukar ta drygt en halv dag att genom en provokation.