Allergikalender

Ta reda på vilket pollen du är allergisk mot med hjälp av en allergikalender.

Pollenkalender som visar årets alla årstider.


Genom att kartlägga när under året som du har allergiska pollenbesvär kan du också ta reda på vad du är allergisk mot.

  • Mars – maj: Al och hassel
  • Mars – juni: Björk
  • Under sommaren: Gräs
  • Under sensommaren: Gråbo

Under de två senaste decennierna har man sett dramatiska förändringar i början av säsongen samt under den totala pollensäsongen, som sträcker sig från mars – september.

Alm och gråbo är de enda pollensorterna som visar en minskning av mängderna av pollen.