Bristande tester missar aluminiumallergi

Kontaktallergi mot aluminium är ovanligt men nuvarande allergitester kan ha lett till ett stort mörkertal och kan leda till att patienter får fel behandling visar forskning från Lunds universitet.


I en avhandling vid Lunds universitet har allergitester för aluminiumallergi undersökts och brister påträffats, som kan leda till att patienter får fel diagnos.

Idag testas aluminiumallergi med hjälp av så kallat lapptest på huden med det allergiframkallande ämnet. Enligt avhandlingen beter sig dock inte aluminium som andra metaller vid ett lapptest.

Resultaten visar till exempel att det inte finns ett tydligt samband mellan den höga koncentrationen aluminium som används och upptäckt av allergi. Dessutom visar upprepade test att personer med aluminiumallergi kan få negativa resultat en gång och positiva resultat en annan.

– Viktiga slutsatser är att vi skulle kunna identifiera fler med kontaktallergi mot aluminium genom att justera koncentrationen något i testerna. Det finns också skäl att upprepa allergitestet ifall det finns misstanke om allergi och första testet är negativt, säger Ingrid Siemund, forskare bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Vaccinationer som innehåller aluminium

Kontaktallergi mot aluminium, en typ av hudeksem vid kontakt med metallen, är ovanligt men nuvarande tester kan också ha lett till ett mörkertal. Även felbehandling är en risk för patienter som inte får rätt diagnos. Aluminium är en av de vanligaste metallerna som används i förpackningar, kosmetika och även läkemedel som vacciner.

Orsaken bakom aluminiumallergi är oklar men vaccinationer kan vara en orsak, en särskild typ av immunterapibehandling som ges mot till exempel astma kan vara en annan.

Aluminiumsalt används som så kallad adjuvans i vissa vacciner och behandlingar för att förbättra effekten. Kontaktallergi bör dock inte ses som en anledning att inte vaccinera sig.

– Nyttan av vaccinationer väger tyngre än de allergiska reaktioner som kan uppstå. De allergiska reaktionerna kan variera kraftigt men är med tiden övergående. I svåra fall kan man skjuta upp en vaccination en tid, säger Ingrid Siemund.