Kampanjen #ettskeppkommerlastat

Den 7:e maj är det den internationella astmadagen. I samband med detta driver Unga Allergiker tillsammans med Asta- och Allergiförbundet kampanjen #ettskeppkommerlastat (med min astma). Allergier.se bad Unga Allergikers ordförande, Freja Anckers, berätta om kampanjen.


#ettskeppkommerlastat (med min astma) är en kampanj som Unga Allergiker driver tillsammans med Astma- och Allergiförbundet i samband med internationella astmadagen 7:e maj. Kampanjen syftar till att visa för politikerna hur många det faktiskt är som är beroende av en bra astmavård (runt 800 000 i Sverige lever med astma). På internationella astmadagen kommer vi att ta med oss de insamlade inhalatorerna till socialminister Lena Hallengren för att diskutera förbättringsåtgärder för astmavården. Vi kräver att alla med astma ska få:

• Rätt diagnos
• Tillgång till patientutbildning
• Bättre uppföljning

Idag går många länge utan diagnos och medicinering och när de väl får en diagnos finns det många brister i vården. Till exempel får inte ens hälften en skriftlig behandlingsplan i primärvården trots att det visat sig vara en viktig del av en god behandling. Alldeles för få får också ordentlig patientutbildning. Det är många som skulle må mycket bättre om de fick lära sig mer om sin sjukdom, vad de själva kan göra för att må bättre och hur de ska ta sina mediciner för att få bäst effekt. En god, trygg och tillgänglig astmavård gör alltså skillnad för väldigt många i Sverige.

Efter kampanjens slut kommer inhalatorerna lämnas till ett apotek.

Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL: https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-12-33/

Unga Allergiker (UA) är en ideell ungdomsorganisation för barn och unga, 6-29 år, med astma, allergi och annan överkänslighet. Att vara medlem är gratis och våra medlemmar och lokalföreningar finns i hela landet. Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna, inte allergin!
Se mer: www.ungaallergiker.se