Pollensäsongen 2019 – kan bli den värsta på många år

Den varma sommaren ifjol kan göra årets pollensäsong extra svår för många allergiker. Värst väntas det bli för björk- och alallergiker.


Redan i februari kunde man märka av ökade halter av pollen från hassel och al. På Polymologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet som sköter mätningarna menar man att de måttliga nivåerna av hassel och al förra året kan leda till att pollenhalterna kan bli extra höga i år.

Den värsta på 45 år

Enligt Åslög Dahl, biolog vid Göteborgs universitet, kan årets säsong bli den värsta på 45 år.
– Det var ju en extremt varm sommar 2018, så många av de vårblommande träden har kunnat ladda upp ordentligt.

I de västra delarna av landet var pollensäsongen förra året måttlig, vilket kan göra att årets säsong blir mycket svår.
– Det gjorde att björkarna inte tröttade ut sig. Tillsammans med sommarens värme gör det att det nog blir en av de värsta säsongerna sedan vi började mäta för 45 år sedan, sager Åslög Dahl.

Mildare säsong i öst

Hur svårt det väntas bli för dig beror till stor del på var du bor. Enligt Pia Östenson, biolog på Naturhistoriska riksmuseet, kan de östra delarna av landet vänta sig en mild pollensäsong.
  Vi hade mycket högre halter här på ostkusten än vad de hade i väst förra året, så vi räknar med en mildare säsong i år.

Läs mer om pollenallergi här.