Symtom på astma

Vilka symtom du som allergidrabbad upplever är mycket individuellt så det är viktigt att du lär känna din astma och lär dig läsa av kroppens signaler.

Barn som använder sig av en inhalator på grund av astmabesvär.

I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vuxna drabbade, bland barn något fler pojkar än flickor.


När du som lider av astma utsätts för exempelvis pollen eller cigarettrök reagerar din kropp med att dra samman luftrören och öka produktionen av slem.

När detta händer får du svårt att andas och andningen låter ofta väsande eller pipande. Du kan också få hosta som kan sitta i även efter att anfallet gått över.

Vanliga symptom vid en försämringsperiod av din astma:

  • Kronisk hosta som förvärras på natten, när man utsätts för kall, torr luft eller klimatombyten och när man är förkyld.
    Ibland bildas dessutom segt slem i samband med hostan.
  • Väsande och pipande andning.
  • Återkommande andnöd, då man har svårt att dra ett djupt andetag eller känner sig andfådd. Uppstår vanligtvis i kombination med hosta.
  • Tryck över bröstet och kan uppstå i kombination med eller oberoende av de andra symptomen.
  • Trötthet som orsakas av utdragna hostanfall och långa perioder av andnöd.

Vissa mediciner, så som värktabletter, förkylningsmediciner och även ögondroppar kan påverka. Därför är det viktigt att din läkare vet vilka mediciner du tar.

Astma och gravid

Symptomen kan förvärras när man är gravid, medan andra upplever att besvären blir lindrigare eller inte förändras alls under graviditeten.