Så drabbades pollenallergikerna av det varma vädret

Det varma vädret under förra veckan innebär att halterna av pollen ökat i nästa hela landet.


Förra veckans värmebölja medförde inte bara njutning för soldyrkare, värmen innebar också att pollenhalterna ökade i landet. Främst ökade halterna av gräspollen, som är en de vanligaste orsakerna till allergi bland landets 2,5 miljoner pollenallergiker.

Enligt pollenrapporten.se föreligger nu en förhöjd risk för höga halter av gräspollen i nästan hela landet, undantaget är nordvästra Norrland men där varnas det istället för höga halter av björkpollen. Vanligtvis brukar de högsta halterna av gräspollen uppmätas runt midsommar men på grund av det kalla vädret i juni har kulmen på gräspollensäsongen i år blivit framskjuten.