Gör såhär vid getingstick

Om du har fått ett getingstick, försök att ta bort giftgadden med en pincett så fort som möjligt, men var försiktig.

Geting som sticker en människa i fingret. En allergisk reaktion kan då uppstå.


Honungsbi

Om du blir stucken av ett honungsbi som har lämnat gadden samt giftsäck, ta bort gadden omedelbart för att undvika att mer gift kommer in i huden. Undvik däremot att klämma giftsäcken då detta tvingar giftet från säcken genom gadden och in i huden.

Getingar och humlor

Getingar och humlor lämnar normalt sett inte sina gaddar. Ta det bara lugnt och borsta bort Humla som suger ut nektar från en blomma.insekten med en försiktig rörelse för att undvika ytterligare stick.

Lindra den lokala reaktionen vid getingstick:

  • Hög den stuckna armen eller benet och lägg på is eller en kall kompress på getingsticken för att minska smärtan och svullnaden.
  • Tvätta blåsorna försiktigt med tvål och vatten för att undvika infektion.