Anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock är en allergisk reaktion som kan ge syrebrist till viktiga organ. Om detta händer ska du larma 112 och placera fötterna på personen högre upp än huvudet. Finns det risk för allergisk chock ordineras ibland adrenalinsprutor, kortisontabletter och antihistaminer som ska tas vid dessa tillfällen.


Chock

Adrenalinspruta som kan användas vid allergisk chock.

Anafylaktisk chock är ett livshotande tillstånd

Chock, anafylaktisk chock, orsakas av en kraftig allergisk reaktion. Det är ett livshotande tillstånd. Blodtrycket sjunker kraftigt och cirkulationen av blod och syre minskar. Detta kan göra att viktiga organ som behöver syre tar skada.

Anledningen till att kroppen reagerar med chock är att det allergiframkallande ämnet, allergenen, gör att kärlen vidgar sig och blir för stor i förhållande till mängden blod.

Symptom på chock

 • Huden blir blek, kall och fuktig
 • Pulsen snabb, tunn och oregelbunden
 • Astmalikande andnöd
 • Man känner törst

Om chocken inte åtgärdas blir symptomen värre:

 • Huden blir askgrå
 • Läppar och naglar blir blå
 • Apati
 • Medvetslöshet

Första hjälpen

 1. Ring 112
 2. Lägg personen på rygg med benen högre än huvudet. Använd kuddar eller en väska eller något för att få upp benen. Detta för att mer blod ska nå kroppens viktigaste organ.
 3. Är personen medvetslös; lägg personen i stabilt sidoläge och se till att luftvägarna är fria.
 4. Lägg en filt över personen – detta för att hindra avkylning
 5. Var lugn – så att personen inte blir mer rädd än vad den redan är. Rädsla kan förvärra chocken.
 6. Ge inte mat eller dryck till personen – detta kan göra att personen kräks eller blir medvetslös.

När ambulanspersonalen kommer så ger de vätska och spruta med adrenalin. Detta för att öka blodvolym och blodtryck.

Vid risk för allergichock

Finns det en risk för chock brukar en läkare ordinera adrenalinspruta, kortisontabletter och antihistaminer.

Har man fått dessa hjälpmedel får man även tydliga instruktioner om hur och när det ska användas. Vissa har även en allergispruta på förskola eller skolan om något skulle hända där.