Symtom på astma

Vilka symtom du som allergidrabbad upplever är mycket individuellt så det är viktigt att du lär känna din astma och lär dig läsa av kroppens signaler.

Bröstmjölk kan bidra till astma

Barn som får astma och allergi i barndomen har redan som spädbarn förändrat immunförsvar vid slemhinnorna mot bakterier i tarmen, det enligt en studie från Linköpings universitet.

Nytt astmapiller kommer ersätta inhalatorer

Fevipiprant är namnet på det nya piller som – enligt forskare– visat fantastiskt lovande resultat.

Värmebehandling mot astma – nu i Sverige

Genom att värmebehandla luftrören kan svår astma lindras. Metoden kan komma att finnas i rutinsjukvården redan i år.

Allt om astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som kännetecknas av övergående perioder av andnöd, pipande och väsande ljud från bröstet samt hosta.

Astmamedicin

Idag finns det olika former av luftrörsvidgande medel som bör användas beroende på vad du har för besvär.

Det börjar med en astmautredning

Med en individuellt anpassad behandling kan personer med astma i de flesta fall må bra och leva ett normalt liv. Det finns även olika typer av läkemedel som används mot astma.

Vad är astma?

Astma en komplicerad sjukdom som drabbar allt fler personer världen över.