Annons från Astma- och allergiförbundet

Allt fler svenskar drabbas – lär dig mer om allergier i Allergiakademin


Mer än var tredje svensk är drabbad av någon form av allergisjukdom. Det gör astma och allergi till vår tids största folksjukdomar. Samtidigt behövs mer kunskap om vad allergi faktiskt är, hur astma och allergi kan hanteras – och vad vi alla kan bidra med för öka tryggheten och livskvaliteten för vuxna och barn med allergisjukdom.

Här finns Allergiakademin

Det som framför allt ökar hos barn är matallergi. Tjugo procent av Sveriges föräldrar uppger att deras barn har en matallergi. Och det barnen drabbas av i första hand är allergi mot mjölkprodukter, ägg samt nötter och jordnötter. Även allergi mot djur och pollen är något som är vanligt bland både vuxna och barn.

Föräldrar till barn med allergi känner av att kunskap saknas i flera miljöer i vårt samhälle. Det ger upphov till oro och stress när en förälder inte själv är tillsammans med sitt barn. Det kan handla om när barnen är i förskola och skola, är på någon fritidsaktivitet eller när barnet ska sova över hos en kompis.

Mer information om Astma- och allergiförbundet hittar du här

– Det behövs ett samlat grepp för att fylla de kunskapsluckor som finns i samhället. Mer forskning, nationella riktlinjer för hur vården ska ta hand om vuxna och barn med allergi och fler specialister på allergisjukdomar, säger Helena Färnsten, Kommunikationschef hos Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet arbetar med att påverka beslutsfattare, sprida kunskap och stödja forskning. Målet är att den som lever med allergi ska få ett friskare liv, och att färre människor ska utveckla allergier. Ett av många initiativ från Astma- och Allergiförbundet för att sprida kunskap är Allergiakademin – en digital kunskapsplattform som är öppen för alla.

– Vi vill nå ut till nyblivna föräldrar och föräldrar som precis har börjat sin kunskapsresa för att lära sig mer om allergisjukdomar. Genom ett enkelt och intresseväckande verktyg sprider vi mer kunskap om allergier, fortsätter Helena Färnsten.

En plattform för alla
I Allergiakademin kan alla, utan några som helst förkunskaper, tillgodogöra sig baskunskaper om allergier. Syftet är att enkelt och snabbt sprida kunskap i samhället på bred front och även slå hål på fler myter som finns kring allergier.

– Vi vänder oss inte bara till föräldrar som vill veta mer, utan också till andra vuxna som på något vis möter barn med allergi. I Allergiakademin får man på ett enkelt och snabbt sätt baskunskap inom fler allergi-områden, och du kommer snabbt kunna sätta dig in i vad en allergi faktiskt innebär. Har man ett barn som har allergier, eller om man ofta tar hand om ett som har det, är det viktigt att veta vad man måste tänka på, säger Helena Färnsten.

Vill du veta mer om Astma- och allergiförbundet?

Enkel att använda
Allergiakademin kommer att uppdateras med fler allergi-områden allt eftersom, och fungerar lika bra på dator som på smartphone.

– Varje område avslutas med ett kort quiz där du får sätta dina nyvunna kunskaper på prov. Är det något specifikt du vill dela på exempelvis sociala medier eller skicka till någon via e-post finns det alltid en dela-knapp nära till hands, säger Helena och avslutar:

– Det blir således enkelt att dela med sig av kunskap kring något som är så himla viktigt.

Här kan du ta del av Allergiakademin