Det börjar med en astmautredning

Med en individuellt anpassad behandling kan personer med astma i de flesta fall må bra och leva ett normalt liv. Det finns även olika typer av läkemedel som används mot astma.

Man som besöker läkare för att få hjälp med en astmautredning.

Astma är en folksjukdom som cirka 20 procent av den vuxna svenska befolkningen lider av.


Under de sista årtiondena har förekomsten av astma ökat markant.

Vad är en astmautredning?

En astmautredning går till så att läkaren gör en kroppsundersökning och ställer relevanta frågor om dina symptom samt hur du hittills upplevt dina symptom.

Det är viktigt att beskriva dina symptom så detaljerat som möjligt. Blir symptomen värre under en viss tid på året, på vissa platser eller på natten? Berätta även om du är rökare eller har pälsdjur, hur arbetes– och hemmamiljön ser ut samt om det finns astma i släkten.

Du kommer sedan få blåsa i en PEF-mätare för att testa ditt maximala utandningsflöde. Det finns även andra alternativ med fördelen med PEF-mätaren är att den är enkel att använda.

Om allergier kan ligga bakom astman görs en pricktest eller blodprov för att testa känsligheten för olika allergener. Bland annat pollen, kvalster, pälsdjur och olika födoämnen.

När du genomgått alla tester kommer läkaren att lägga upp en plan för din personliga astmabehandling.