Astmamedicin

Idag finns det olika former av luftrörsvidgande medel som bör användas beroende på vad du har för besvär.

Astmamedicin i pillerformat.

Har man en lättare astma kan det räcka med en inhalator innehållande snabbverkande luftrörsvidgande medicin.


Snabbverkande luftrörsvidgare

Om andnöden blir akut eller jobbig hosta uppstår brukar en snabbverkande luftrörsvidgare med kort väntetid ge bra resultat. Effekten kommer inom 1–2 minuter och varar i 3–6 timmar.

Det finns även luftörsvidgare med lång effektduration som varar i upp till 12 timmar.

Långverkande luftrörsvidgare
InhalatorMan som använder sig av en inhalator på grund av astmaproblem.

Denna medicinform inhaleras regelbundet och rekommenderas om du har besvär av astman minst två gånger i veckan och den luftrörsvidgande medicinen inte räcker till.

Genom att använda sig av en inhalator förebygger du astmaanfall, minskar symptomen, förbättrar lungfunktionen och gör så att luftrören blir mindre känsliga.

Biverkningar

Heshet, svampinfektion i munhåla, beläggningar på tunga och irritation i hals och mun är de vanligaste biverkningarna av inhalatorer.

Drick vatten efter användning av inhalator för att hindra dessa biverkningar från att bryta ut.