Glutenintolerans, allergi eller överkänslighet?

När det kommer till gluten är det många ord som lätt förvirras. Glutenintolerans är en autoimmun sjukdom som kräver att man utesluter gluten ur sin kost resten av livet. Men det är inte en allergi.

Glutenöverkänslighet


Vad är glutenintolerans?

Glutenintolerans, eller celiaki, är en autoimmun sjukdom. Det betyder att immunsystemet överaktiveras av något ämne, och som resultat attackerar kroppens egna celler. Vid glutenintolerans blir immunförsvaret triggat av gluten. Reaktionen leder till att immuncellerna attackerar celler i tarmen och skadar det så kallade ”tarmluddet” som spelar en viktig roll i att ta upp näringsämnen från vår kost.

Symptom vid glutenintolerans

En person som har oupptäckt celiaki kan få allvarliga hälsoproblem om det pågår under en lång tid. Symptom i mage och tarm som uppsvullnad, diarré och gaser är vanligt. Efter en tid och tarmen skadats så mycket att det är svårt att ta upp näringsämnen från maten kan du drabbas av:

  • Trötthet
  • Kraftig viktnedgång
  • Järnbrist
  • Blodbrist
  • Brist på vitamin B12 och folsyra
  • Blåsor i munnen
  • Svårigheter att skaffa barn

Utredning

Vid misstanke om glutenintolerans får du genomgå en längre utredning för att fastställa diagnos. Bland annat kan du göra blodprov och undersöka tarmen med koloskopi.

Glutenallergi – inte rätt ord

Ibland används ordet ”glutenallergi” när man egentligen menar glutenintolerans. Celiaki är inte en allergi utan en autoimmun sjukdom. Både allergi och autoimmuna sjukdomar har med immunsystemet att göra men mekanismerna är inte desamma.

Glutenallergi är helt enkelt ett ord du kan stryka ur din vokabulär!

Glutenöverkänslighet utan celiaki

Denna term är relativt ny och innebär att du upplever symptom som liknar celiaki men provresultat kan inte visa att du faktiskt har det. Anledningen till att man började använda denna term är att många fler patienter visar symptom på celiaki än det finns bekräftade fall.

Det är oklart om glutenöverkänslighet kan vara en så kallad noceboeffekt. Det betyder att förväntningar om negativa reaktioner på ett visst ämne faktiskt kan leda till att du upplever negativa reaktioner. Det kallas även ”upplevd glutenöverkänslighet”.

Behandlingen för glutenöverkänslighet är densamma som vid celiaki, man måste utesluta gluten ur sin kost.

Vid celiaki kommer skadorna på tarmen att läka efter att du utesluter gluten ur kosten och du kan leva ett fullt friskt liv, utan gluten.