Jordnötsallergi

Jordnötsallergi ger typiska allergiska symptom som klåda och hudutslag men en allergisk reaktion kan också bli kraftig, till och med livshotande.

Jordnötsallergi


Två typer av jordnötsallergi

Äkta allergi

Vid äkta jordnötsallergi är man allergisk mot proteiner i jordnöten. Vanligtvis uppstår allergin tidigt i livet och kan vara kraftig.

Korsreaktion

Allergier som björkpollenallergi ger väldigt ofta korsallergier till nötter. Det finns små mängder björkpollenliknande ämnen i nötter som triggar reaktionen. Oftast är de av mildare typ, som klåda i munnen. Denna typ av allergi uppstår ofta i skolåldern.

Symptom

Jordnötsallergi ger typiska allergisymptom som kan komma väldigt snabbt.

  • Klåda i munnen
  • Svullna läppar
  • Svullnad runt halsen
  • Svullnad hud runt ögonen
  • Nässelutslag
  • Andningsbesvär eller astma

Jordnötsallergi kan också ge en kraftig allergisk reaktion, så kallad anafylaxi, vilket kan vara livshotande.

Vid anafylaxi sjunker blodtrycket, man kan förlora medvetande, man får svårt att andas eller kan inte andas allt. I denna situation ska man ta en adrenalinspruta direkt om man har det och ringa 112.

Utredning

Det är relativt lätt att ta reda på om du har jordnötsallergi. Hos en läkare får du lämna blodprov som man kan använda för allergitest eller så får du göra ett pricktest på huden med allergiska ämnen från jordnötter.

Behandling

Du som har jordnötsallergi måste undvika att få i dig jordnötter i din kost. Om du trots allt får i dig jordnötter finns behandling för dina symptom beroende på hur allvarliga de är. Vid lindriga besvär kan det räcka med antihistaminer. Det är dock viktigt att hålla uppsikt på personen som har en allergisk reaktion i fall symptomen blir värre.

Vid en kraftig allergisk reaktion behövs adrenalinspruta och luftrörsvidgande astmaläkemedel. Man måste också kontakta 112 direkt för akut vård.

Om ditt barn har jordnötsallergi är det viktigt att tala med personal på skola, andra barn och deras föräldrar och berätta för dem om allergin. Vissa barn har så kraftig allergi att de inte heller klarar av att andra personer i sin närhet konsumerar jordnötter. Oftast är dock symptomen vid ”andrahands-exponering” inte lika kraftiga som när man äter jordnötterna själv.

Nya behandlingar

På senare år har ett nytt behandlingsalternativ testats i små vetenskapliga studier. Bland annat har ett jordnötsplåster undersökts. Plåstret sätts på huden och bärs under hela dagen. Det innehåller små mängder proteiner från jordnötter. Studier visar att plåstret ger bäst effekt på barn mellan 4-11 år.

Målet med denna nya behandlingsmetod är inte nödvändigtvis att helt bota jordnötsallergi men i alla fall träna immunsystemet att inte reagera så starkt på jordnötter. Detta är mycket viktigt för till exempel barn som har kraftiga allergiska reaktioner. Allergin kan vara så kraftig att de även påverkas av andra personer i sin närhet som äter jordnötter.

Nya rön om jordnötsallergi

Rekommendationer för föräldrar till barn med hög risk för jordnötsallergi har tidigare varit att undvika jordnötter i barnets kost för att inte ”trigga” allergin.

På senare år har forskning dock börjat peka på att små mängder jordnötter kan vara skyddande. I USA har riktlinjerna också luckrats upp och idag rekommenderas barn i olika ”riskkategorier” att exponeras för jordnötter tidigt.

Barn som har hög risk för jordnötsallergi är barn som har eksem och/eller allergi mot ägg. Dessa barn rekommenderas att, hos en läkare, introduceras till jordnötter i kosten mellan 4-6 månaders ålder. Barn med medel eller låg risk kan börja introduceras till jordnötter i hemmet.

Det är viktigt att alltid tala med en läkare innan man ger jordnötter till ett barn som kan ha, eller har risk för jordnötsallergi.