Antibiotikakur i tidig ålder kopplat till matallergi

En antibiotikakur gör mer än att behandla en infektion. Den kan slå ut viktiga bakterier i tarmen som ökar risken för matallergier senare i livet påstår forskare i USA.

Barn som äter jordnötter. Ett livsmedel som många barn blir allergiska mot när de är små.


En antibiotikakur under ett barns första levnadsår ökar risken för matallergi. Det menar en studie från South Carolina i USA.

Över 1500 barn med matallergi jämfördes med närmare 6000 kontrollpersoner för att undersöka om en antibiotikabehandling var vanligare bland de som hade matallergi. Forskare fann att det var 1,21 gånger mer sannolikt för ett barn som fått antibiotika under det första året att senare få någon form av matallergi.

barnmat-mumsSannolikheten blev desto högre om barnet fick mer än en antibiotikakur. Bred-spektrum antibiotika visade dessutom starkare koppling till matallergi än mer specifika antibiotika.

Viktiga bakterier i magen slås ut

Kopplingen har förmodligen med tarmens mikroflora att göra. Alltså de bakterier som hjälper och stöttar matsmältning men även immunsystemet. Antibiotika kan slå ut viktiga bakteriearter som hjälper immunsystemet att förstå vilken mat som är ofarlig.

Överdriven utskrivning av antibiotika

Forskare bakom studie ska gå vidare för att se om kopplingen håller på ännu större befolkningsgrupper men råder redan att läkare bör vara försiktiga när de skriver ut antibiotika till väldigt små barn. För att minska antibiotikaresistenta bakterier och möjligen också matallergier behövs bättre metoder för att reda ut vilka barn som verkligen behöver antibiotika och de som kan klara sig utan.