Förebygg med amning

Amningens betydelse för utveckling av allergi är inte bevisad. Däremot tycks amning skydda mot infektioner och skjuta upp en debut av astma.

Mamma som ammar sitt barn.


Det är oklart om amning skyddar barn mot allergier då studier har visat olika resultat.

Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att barnet skyddas från allergier genom att mamman låter bli att äta vissa livsmedel under graviditeten.

En studie har däremot visat att antikroppar från mamman förs över till barnet via amning, vilket gör att barnet lättare kan hantera infektioner.