Test: Är dina symptom astma?

Förutom ansträngd andning har astma flera andra symptom. Ta testet för att ta reda på om dina symptom tyder på att du har astma.


Fråga 3 av 8
Känner du dig andfådd eller att du tappar andan?