Nytt test ger allergisäkra produkter

Svenska forskare har utvecklat ett nytt test för att undersöka om en kemikalie är allergiframkallande och i så fall hur stark effekt den har. Testet gör det möjligt att utvärdera kemikalier i till exempel kosmetika utan att använda försöksdjur.


Forskare vid Lunds universitet har tagit fram ett test som utvärderar hur starkt kroppens immunsystem reagerar på kemikalier i vår miljö och produkter som kosmetika eller målarfärg.

Det nya testet använder mänskliga celler som utsätts för kemiska substanser i labb. Med genanalys är det sedan möjligt att utvärdera hur kroppens immunceller reagerar på kemikalierna.

– Vi har identifierat 52 biomarkörer som kan förutsäga hur kraftigt ett allergiframkallande ämne är. Vi kan se hur genuttrycket förändras efter stimulering med det ämne som testas och göra en samlad bedömning, säger Malin Lindstedt, huvudförfattare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Testresultaten visar därmed om reaktionen är kraftig, svag eller obefintligt och de mänskliga cellerna ersätter helt djurförsök.

Ytterligare utvärdering av testet tyder på omkring 78 procent träffsäkerhet och har redan börjat användas i liten utsträckning.

Testet kommer precis i tid då EU på senare år har skärpt lagstiftning kring kemikalier som påverkar hälsa och miljö. Företag måste ha bättre koll på kemikalier och samtidigt ska djurförsök minska.

– Vi måste förhålla oss till att kemikalier finns och behövs i vårt samhälle, precis som naturliga ämnen som också kan göra oss allergiska. Genom att testa deras hälsopåverkande effekter innan de används i kosmetika, färg, rengöring och andra produkter så kan vi ersätta dem med säkrare substanser och därmed undvika kliniska symptom. Man slipper rätta till efterår, säger Malin Lindstedt.

Härnäst är forskargruppen intresserad av att närmare studera tillsatser i livsmedel och hur de påverkar immunförsvaret och kroppen.