Tumsugare kan ha mindre risk för allergi

Att suga på tummen och bita på naglarna är enligt många dåliga vanor men det kan ha en oväntad positiv effekt.

Tumsugare kan ha mindre risk för allergi


Över 1000 barn i åldrarna fem, sju, nio och elva jämfördes i en studie för att se hur vanor som att suga på tummen och bita naglarna påverkade risken för allergier senare i livet. Barnen undersöktes igen vid 13 år 32 års ålder.

Ännu bättre om du har båda (o)vanorna

Bland barn som bet på naglarna eller sög på tummen under uppväxten var risken för någon form av allergi vid 13 års ålder 38%, jämfört med barn som inte hade någon av vanorna där risken var något högre, 49%. För barn som både bet på naglarna och sög på tummen var risken för allergi ännu lägre, 31%. Resultaten höll i sig vid 32 års ålder.

Resultaten påverkades inte av skillnader i barnens hushåll som att leva med en rökare eller ha husdjur.

Forskarna bakom studien vill inte rekommendera att barn börjar med dessa vanor men resultaten stödjer tidigare forskning som visar att exponering för mikroorganismer, till exempel under naglarna, minskar risken att utveckla allergi senare i livet. Vanorna hade dock ingen effekt på astma eller hösnuva.