Födda med kejsarsnitt ofta allergiker

Forskning visar att personer som är födda mer kejsarsnitt har större risk för att bli allergiker.

Barn som föds med kejsarsnitt har lättare för att bli allergiska i framtiden.


En studie från svenska och skotska universitet visar att barn som är födda med kejsarsnitt har en större risk för att bli allergiker. Detta för att dessa barn ofta har en sämre bakterieflora i tarmarna. Bristen på vissa bakterier orsakar inte bara större risk för allergi utan även för att utveckla diabetes eller någon tarmsjukdom.

Professor Maria Jenmalm på Linköpings universitet (LiU) tillhör forskargruppen och skriver på Linköpings Universitets hemsida att ”Kejsarsnitt är ibland nödvändigt. Det är dock viktigt att både blivande mödrar och läkare är medvetna om att sådan förlossning kan påverka barnets hälsa.”