Allergivaccination

Allergivaccination är det många som efterfrågar i hopp om att en enkel spruta ska befria dem från allergibesvär. Men allergivaccination är en lång process då du behandlas i flera år med regelbundna sprutor.

Allergivaccination


Vad är allergivaccination?

Allergivaccination, eller immunterapi, är en behandlingsmetod för att över lång tid träna kroppen att tolerera ämnen som man är allergisk mot.

Det går oftast till genom att man får sprutor med små och kontrollerade mängder av det allergiframkallande ämnet, regelbundet över tid. Dosen ökas för varje behandling i 7-15 veckor. Därefter får man underhållsbehandling med sprutor med 6-8 veckors mellanrum. Behandlingstiden är omkring 3 till 5 år.

Biverkningar

Helst ska man inte ha allergiska besvär dagen man tar sin första dos, för att slippa biverkningar. Du kan känna av klåda på huden där sprutan getts och du kan bli trött.

Det finns en risk för kraftigare allergisk reaktion vid första behandlingen men det är sällsynt eftersom den första dosen är så liten. Dock tar man oftast första behandlingen på sjukhus för att hållas under observation.

Vem kan få allergivaccination?

Allergivaccination ger man till personer som har prövat alla andra typer av behandling som allergimediciner, receptfritt och receptbelagd.

Det krävs också att du är kraftigt allergisk och inte blir av med besvären trots att du prövat allt.

Är du allergisk mot flera ämnen är allergivaccination oftast inte lämpligt.

Vilka allergier kan man vaccinera sig mot?

Vaccin mot pollen

Allergivaccination finns mot björk/lövträd och gräspollen.

För björkpollen ser man helst att behandling påbörjas på hösten, efter pollensäsongen så att man får så lite biverkningar som möjligt.

Vid gräspollen finns numera tabletter som smälter under tungan istället för sprutor. Helst ska behandlingen påbörjas några månader före pollensäsongen och tabletterna tas varje dag i tre år.

Vaccin mot pälsdjur

Vid kraftiga besvär med allergi mot pälsdjur finns vaccination mot katt och hund. För vaccination mot häst finns inga placebokontrollerade studier men det kan ändå finnas en klinisk effekt.

Sprutorna ges en gång i veckan i flera veckor, ungefär två månader, sedan ges de med större mellanrum men i flera år.

Vaccin mot bi-, getinggift och husdammskvalster

Det finns även allergivaccination för personer som är allergiska mot husdammskvalster eller bi- och getingstick. Nu för tiden finns också tabletter mot kvalsterallergi.

För insektsallergi finns ingen åldersgräns utan du kan ta det även om du är över 45 år.