✕ Stäng

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som kännetecknas av övergående perioder av andnöd, pipande och väsande ljud från bröstet samt hosta. Anfallen utlöses av triggande faktorer i omgivningen; ofta pollen, damm eller cigarettrök.

astmaVad är astma?

Astma är en komplicerad sjukdom som drabbar fler och fler personer världen över. Det som kännetecknar astma är en kronisk inflammation i luftvägarna, ökad slemproduktion och hyperreaktiva celler vilket gör dem extra känsliga för stimuli från omgivningen.

Astma är en kronisk sjukdom vilket innebär att du har den hela livet, men med hjälp av mediciner och goda vanor kan du som drabbats oftast leva ett helt normalt liv.

Någon exakt orsak har man inte hittat och mycket tyder på att sjukdomen kan orsakas av flera olika saker, både genetiska och miljöbetingade.

Symptom på astma

När du som lider av astma utsätts för exempelvis pollen eller cigarettrök reagerar din kropp med att dra samman luftrören och öka produktionen av slem.

När detta händer får du svårt att andas och andningen låter ofta väsande eller pipande. Du kan också få hosta som kan sitta i även efter att anfallet gått över.

Vilka symptom man får är mycket individuellt så det är viktigt att du lär känna din astma och lär dig läsa av kroppens signaler.

Orsak till astmaanfall

Man brukar skilja på allergisk och icke-allergisk astma:

Allergisk astma är vanligast hos barn och anfallen utlöses av någon form av allergi, ofta pollen, pälsdjur eller mat av olika slag.

Icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna och anfallen orsakas vanligtvis av föroreningar i luften, cigarettrök, kyla eller ansträngning. Även infektioner i luftvägarna och förkylningar kan utlösa anfall hos astmatiker.

Diagnos

Om du misstänker att du lider av astma kan du vända dig till en vårdcentral för att få hjälp. Där får du berätta om dina besvär och testa dina lungor och om det behövs får du mediciner som lindrar dina symptom.

Behandling vid astma

I dagsläget finns ingen behandling som helt botar astma. Men för dig som lider av sjukdomen finns effektiva mediciner som både förebygger på lång sikt och motverkar akuta anfall.

Vid ett akut anfall använder du ett snabbverkande preparat som vidgar luftrören och hjälper dig att återfå normal andning.

Regelbundet tar du också ett förebyggande läkemedel som dämpar inflammationen i luftvägarna på lång sikt.

Det finns också saker du kan göra själv för att förbättra din astma och minska risken för anfall. Motionera regelbundet, ät hälsosamt och försök att undvika det som triggar anfall så kan du själv minska dina besvär.

 

Behöver du hjälp med astma av en läkare?

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Senaste Nytt

 
×